Maklumat Pelayanan

 

-MAKLUMAT PELAYANAN-

 

  • KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN PRIMA DAN SEPENUH HATI SESUAI VISI DAN MISI KAMI, DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITENTUKAN.
  • KAMI AKAN MENANGGAPI SETIAP KELUHAN DENGAN TANGAN TERBUKA DAN MENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN DENGAN SEGERA.
  • APABILA PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN JANJI KAMI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • DENGAN HATI TERBUKA DAN DILANDASI JIWA BESAR, KAMI BERTARUH UNTUK KEPUASAN ANDA.

 

 

                                                                                                                                                                                    CAMAT GANTIWARNO

 

 

                                                                                                                                                                                 Hj.LILIS YULIYATI, SH, MM.

                                                                                                                                                                                       Pembina Tingkat I

                                                                                                                                                                                NIP. 19650701 199203 2 006